martes, 9 de enero de 2024

TEMA 4 CASTELLANO: SONIDO R FUERTE


 

AS DONAS ELIXIDAS: TERESA PORTELA

 


Dentro do noso Proxecto competencial que leva por título "As donas elixidas" imos traballar o deporte de élite e as mulleres a partir dunha deportista galega, Teresa Portela.
A discriminación de xénero no deporte é un tema de importancia na actualidade, e foi estudado por diversos autores e expertos no campo. 
Desde a antigüidade, as mulleres enfrontaron obstáculos e barreiras para participar en deportes e competencias, e foron marxinadas e excluídas de moitos deportes considerados «só para homes», disciplinas de alta demanda de enerxía como o son o boxeo, o béisbol, as artes marciais etc. (Avendaño G, Esteves F, Zhandra, Rodríguez Bermudez, Navarro B, Pedro, Peña Oliveros; 2008).
No primeiros debut das mulleres nos Xogos Olímpicos modernos, refire que as mulleres empezaron a competir en probas de golf e de tenis en 1900 en París e en 1904, en San Luís, engadiuse o tiro con arco ás disciplinas nas que estas podían participar flexibilizando un pouco as esixencias que se requirían para ter un rendemento deportivo adecuado. Nos Xogos de 1908, as mulleres tamén tomaron lugar nas regatas de vela e patinaxe artístico, aínda que ditas competencias non contemplaban o recoñecemento con medallas. Paulatinamente, a participación das mulleres no máximo evento do deporte foise incrementando, observándose que nas  Olimpíadas de Atenas 2004, déronse cita 6.532 homes e 4.480 mulleres, sendo relativamente superior á cifra reportada na edición anterior dos xogos de Sydney no ano 2000, onde concorreron aproximadamente 4.069 deportistas femininas (COI, 2000, 2004).
Hai exemplos concretos de mulleres atletas e adestradoras que superaron barreiras e alcanzaron o éxito nas súas carreiras deportivas, esperamos que estes exemplos sexan a  inspiración para futuras xeracións de mulleres atletas e adestradoras. É evidente que neste século teremos que traballar na promoción  da  igualdade de xénero no deporte xa que é unha ferramenta para facer fronte os obstáculos que enfrontan as mulleres neste ámbito.